Eagle Creek

Eagle Creek

חברת איגל קריק Eagle Creek נוסדה בקליפורניה שבארה"ב בשנת 1975 והיו מהראשונים שפנו לתת מענה לפלח השוק של טיילי האקסטרים. איכות מוצריה הוכוונה לשרוד תנאי שטח קשים, מאמצי משקל ותנאים קיצוניים.

הצגה לפי
גלילה למעלה